Bądź na bieżąco,

zapisz się na newsletter

nie teraz nie, dziękuję
Udostępnij na facebook.com

Pomoc

WARTO WIEDZIEĆ że…

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do posiadania szyldu. Obliguje do tego art. 11 ust. 1 Prawa działalności gospodarczej z 19 listopada 1999 r.

Według tych przepisów główny zakład, oddział oraz inne miejsce wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej powinno być oznaczone zewnątrz. Czyli posiadać szyld- element informacji wizualnej. Według wyżej wymienionej ustawy, na szyldzie winn znajdować się oznaczenie przedsiębiorcy (czyli w przypadku osoby fizycznej nazwisko oraz nazwa pod którą wykonuje działalność gospodarczą). Dodatkowo należy umieścić zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej. Ustawa nie precyzuje rozmiaru szyldu, jej wielkość uzależniona powinna być od miejsca, w którym jest umieszczony oraz ustaleń z właścicielem nieruchomości, często też z konserwatorem zabytków. Niedopełnienie tego obowiązku jakim jest posiadanie szyldu grozi karą grzywny. Pewne niejasności w tym temacie pojawiają się w związku z ustawą z 2 lipca 2004 roku o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej gdzie zapis ten nie pojawia się.

Przedsiębiorca ma prawo domagać się umieszczenia szyldu jako identyfikacji miejsca prowadzenia działalności od podmiotu wynajmującego jemu lokal. Niewątpliwym jest bowiem, że oznakowanie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej ma dla przedsiębiorcy istotne znaczenia. Z tego względu każdy chciałby na elewacji umieścić szyld lub nawet reklamę.

Prowadzący działalność gospodarczą powinien posiadać pieczątkę firmową. Chociaż polskie prawo formalnie nie nakłada takiego obowiązku, procedury banków i urzędów skarbowych czynią niezbędne jej wyrobienie.

Na pieczątce powinna znajdować się pełna nazwa firmy, jeśli jest to osoba fizyczna imię i nazwisko, adres siedziby, numer regon oraz NIP. Nie zaszkodzi umieścić na niej również numeru telefonu, faxu, adresu e-mail czy nazwy strony WWW.

Określona kategoria podmiotów gospodarczych, w myśl istniejących regulacji zobowiązana jest do podawania na drukach urzędowych, czy korespondencji dodatkowych informacji. Dotyczy to np. doradców podatkowych czy lekarzy.

Pieczątka krojem czcionki czy umieszczeniem na niej logo powiązana z szyldem stanowi istotną część identyfikacji wizualnej firmy.

W celu zapoznania się z ofertą pieczątek i szyldów wykonywanych innymi technikami zapraszamy na stronę www.verus.lublin.pl